Bezpečnostné opatrenia pri hre v čase COVID-19

  • 22. 4. 2020

Milí golfoví priatelia,

 

Po dohode vedenia RVGC sme sa rozhodli upresniť nariadenia pravidlá pri hre v našom areáli nasledovne:

Pri hre na ihrisku, pokiaľ sa jedná o rodinných príslušníkov, alebo blízkych príbuzných, môžu byť v skupine maximálne 4 hráči. V ostatných prípadoch, sa budú musieť hráči rozdeliť do 2 členných skupín.

  • Všetky skupiny na ihrisku, musia od seba udržiavať minimálny odstup 10 metrov.
  • Na tréningových plochách žiadame hráčov o dodržiavanie odstupov a to minimálne 3 m.
  • Pri manipulácii s košíkom na odpalisku, prosím používajte RUKAVICU.
  • Počas celej hry v celom areáli RVGC sú hráči i naďalej nútení dodržiavať povinnosť zakrývať si horné dýchacie cesty - ústa a nos (rúško, šál, šatka...).


Prosím buďte disciplinovaní a dodržujte predpisy a vyhlásenia klubu.

Spolu to zvládneme.