Ihrisko a reštaurácia sú dočasne zatvorené

  • 16. 3. 2020

Vážení priatelia golfisti,

v zmysle usmernenia hlavného kontrolóra športu z MŠVVaŠ SR, ktorý požiadal Úrad verejného zdravotníctva SR o výklad v súvislosti s nejasnou situáciou ohľadne výkonu športovej činnosti podľa zákona o športe a nariadených opatrení, ktorými ÚVZ SR nariadil od 13.03.2020 až do odvolania aj zákaz „prevádzkovať telovýchovno-športové zariadenia“ si vás dovoľujeme upozorniť, že areál golfového klubu Royal Valley Golf Club - a to vrátane cvičných plôch, driving range, detského ihriska a klubového domu - je až do odvolania UZAVRETÝ. V zmysle nariadenia vlády SR je taktiež uzavretá prevádzka Clubhouse Restaurant.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že čoskoro sa budeme môcť opäť stretnúť na našom krásnom ihrisku.